Podstawowe informacje o poradni

Kryteria kierowania dorosłych chorych do poradni zaburzeń lipidowych:

 1. Chorzy z nasilonymi zaburzeniami w zakresie gospodarki lipidowej:
  Poziom cholesterolu całkowitego >7.5 mmol/l (290 mg/dl),
  Poziom trójglicerydów > 7.5 mmol/l (664 mg/dl);
 2. W sytuacji gdy pomimo leczenia maskymalną dawką statyny nie udaje się osiągnąć docelowej wartości poziomu LDL, lub w innych sytuacjach gdy lekarz prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności prowadzonej terapii hypolipemizującej;
 3. Osoby u których wystąpiła przedwczesna choroba wieńcowa;
 4. Inne sytuacje: obecne żółtaki ścięgien, rąbek starczy rogówki przed 50 rokiem życia, wywiad rodzinny w w kierunku przedwczesnej choroby wieńcowej lub istotnych zaburzeń gospodarki lipidowej, bardzo niskie poziomu cholesterolu całkowitego i poszczególnych frakcji, bez identyfikowalnych przyczyn.

Zespół poradni zaburzeń lipidowych współpracuje z lekarzami innych poradni: Kardiolog, Genetyk , Dietetyk, Internista , Diabetolog , Endokrynolog.

Zakres wykonywanych badań

Badania wykonywane metodą analityki klasycznej:

 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL
 • Trójglicerydy
 • Glukoza
 • Kreatynina
 • Apoliporoteina A1
 • Apoliporproteina B
 • Lipoproteina A

Badania genetyczne w kierunku rodzinnie występujących zaburzeń lipidowych – wykonywane są we współpracujących, certyfikowanych laboratoriach. Ewentualna konieczność wykonania takich badań oraz zakres i koszt wykonywanych oznaczeń jest zależny od stwierdzanych zaburzeń lipidowych.

Lekarze Specjaliści

dr n.med Piotr Wieczorek
dr n.med Piotr Wieczorekspecjalista kardiolog

Jestem lekarzem od 10 lat. Doświadczenie kliniczne, specjalizację z kardiologii oraz stopień doktora zdobyłem pracując w III Klinice Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. W tym ośrodku przyjmowałem także pacjentów Poradni Kardiologicznej, prowadziłem zajęcia dla studentów, uczestniczyłem w zabiegach wszczepiania rozruszników i ICD. Aktualnie pracuję w Sosnowieckim Centrum Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej, współpracuję także z innymi szpitalami i poradniami na terenie woj. śląskiego i opolskiego. Na co dzień pracuję z pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca i naczyń. Opiekuję się pacjentami oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, wykonuję badania echokardiograficzne i USG tętnic szyjnych i udowych, programuję urządzenia wszczepialne – rozruszniki i defibrylatory.

lek. Przemysław Żurek
lek. Przemysław Żurekspecjalista kardiolog

W 2005 roku zostałem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i uzyskałem tytuł lekarza. Od 2006 roku pracuję w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, gdzie w 2014 roku zdobyłem specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałem tytuł specjalisty kardiologa. Od wielu lat diagnozuję i leczę pacjentów z: nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu, niewydolnością serca, wadami zastawkowymi, nadciśnieniem płucnym. Jestem kardiologiem interwencyjnym, samodzielnym operatorem z wieloletnim doświadczeniem w zabiegach angioplastyki wieńcowej. Zajmuję się chorymi z zawałem serca na terenie województwa śląskiego i małopolskiego (Katowice, Dąbrowa Górnicza, Chrzanów).  Regularnie aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych kursach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, których jestem członkiem.