Podstawowe informacje o poradni

Zakres działania:

  • konsultacje kardiologiczne dzieci z podejrzeniem chorób serca,
  • konsultacje kardiologiczne dzieci z rozpoznanymi schorzeniami kardiologicznymi,
  • konsultacje dzieci po operacjach kardiochirurgicznych oraz dzieci leczonych metodami kardiologii interwencyjnej,
  • konsultacje i prowadzenie młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca (we współpracy z kardiologiem dorosłych),
  • ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego krwi (Holter ciśnieniowy),
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca (Holter EKG, próbawysiłkowa EKG na bieżni ruchomej),
  • diagnostyka echokardiograficzna – UKG
Środa
1600-2030

Lekarze Specjaliści

dr n.med. Arkadiusz Wierzyk
dr n.med. Arkadiusz Wierzykspecjalista pediatra, specjalista kardiologii dziecięcej
Dr n. med. Arkadiusz Wierzyk jest absolwentem wydziału lekarskiego
Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu (rocznik 2004). Po zakończeniu stażu specjalizacyjnego, w
latach 2005-2011 pracował w Katedrze i Oddziale Klinicznym Pediatrii,
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, gdzie w 2011 roku uzyskał
tytuł specjalisty pediatry. W latach 2011-2015 związany z Kliniką
Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu, gdzie pracował na stanowisku starszego
asystenta Kliniki. Od 2015 roku pracuje w Oddziale Kardiochirurgii,
Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci,
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2016 roku uzyskał tytuł
specjalisty kardiologii dziecięcej (z wyróżnieniem Ministra Zdrowia),
a w 2017 roku tytuł doktora nauk medycznych.
W dorobku naukowym dr Wierzyk posiada liczne publikacje w czasopismach
krajowych i zagranicznych oraz doniesienia zjazdowe. Jest członkiem
polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology (ESC) i
Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC).
Na co dzień zajmuję się pacjentami z wrodzonymi wadami serca, z ostrą
i przewlekłą niewydolnością serca a także dziećmi z zaburzeniami rytmu
serca. Zainteresowania zawodowe dr Wierzyka skupiają się wokół
ultrasonografii i echokardiografii, a szczególnie na
echokardiograficznej diagnostyce niewydolności serca u dzieci.
W 2018 roku jako jeden z członków zespołu został uhonorowany Nagrodą
Zespołową im. Prof. Zbigniewa Religi za wzorowe prowadzenie Oddziału
Kardiochirurgii Dziecięcej oraz programu transplantacji serca i
mechanicznego wspomagania krążenia u dzieci.