Oferta:
Terapia mięśniowo-powięziowa (Fascial Manipulations)
Terapia nerwowo-oponowa (Neural Manipulation
Terapia wisceralna (Visceral Manipulation)
Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a
Terapia manualna
Stabilizacja centralna i lokalna
Torowanie nerwowo-mięśniowe – PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation)
System diagnostyki i terapii wg McKenzie’go
Kinesiology Taping
USG układu ruchu
Masaż klasyczny i sportowy
Fizykoterapia

mgr Agnieszka Polak
Jestem fizjoterapeutąInstruktorem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (EMERGENCY FIRST RESPONS), Instruktorem Nordic Walking (INWA) i dietetykiem.

Ukończyłam AWF Katowice oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Fascynatka i promotorka od czasów studiów, możliwości utrzymania dobrej sprawności fizycznej, przeciwdziałania kontuzjom, profilaktyki zwyrodnieniowej narządu ruchu i długotrwałej kondycji .
„…Dzisiaj z całą pewnością mogę stwierdzić, że były to początki mojej fascynacji fizjoterapią, która już na całe życie pozostanie moją pasją..”
Opiekuje się sportowcami, prowadzę terapię pacjentów po urazach i zabiegach operacyjnych, w chorobach układu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia.
Organizuje zajęcia poprawiające sprawność kondycje na świeżym powietrzu prowadząc joge,treningi i rajdy Nordic Walking.
Prywatnie-alpinistka, skialpinistka, pilot, pływak i biegacz ultra.