Podręczne monitory EKG to urządzenia umożliwiające rejestrację krótkiego fragmentu zapisu EKG na żądanie. Zapis może być wykonany prawie natychmiast po naciśnięciu jednego przycisku bez użycia elektrod. Pamięć umożliwia rejestrację dużej ilości zapisów.
W trakcie wizyty pacjent jest instruowany jak obsługiwać urządzenie. Pacjent dostaje aparat do domu na dwa tygodnie z możliwością przedłużenia rejestracji o kolejne dwa tygodnie. Wyniki pomiarów są możliwe do odczytania i interpretacji w poradni przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.
Badanie jest wykonywane w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu serca.
Badanie jest wykonywane u chorych z:

  • czynnikami predysponującymi do wystąpienia migotania przedsionków
  • niewyjaśnionymi kołataniami serca
  • zawrotami głowy
  • po omdleniu lub utracie przytomności
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • Należy zwrócić aparat do przychodni.
  • Interpretacji wyniku dokonuje lekarz.
  • Wynik umożliwia często wykrycie przyczyn zgłaszanych dolegliwości i ustalenia odpowiedniego leczenia.