Podstawowe informacje o poradni

Zakres działania:

  • leczenie pacjentów z cukrzycą typu 1, typu 2, typu 3 oraz z  cukrzycą ciążową,

  • prowadzenie terapii z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych;

  • profilaktyka cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych we współdziałaniu z dietetykiem oraz kardiologiem,

  • leczenie i profilaktyka powikłań cukrzycy we współpracy z chirurgiem naczyniowym, nefrologiem, kardiologiem.

Lekarze Specjaliści

lek. Wojciech Jabłoński
lek. Wojciech Jabłońskispecjalista diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych, lipidolog

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w roku 2004. Staż podyplomowy i szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych odbywałem w III Klinice Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu oraz w Szpitalu Specjalistycznym im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskałem w 2012r., a tytuł specjalisty z dziedziny diabetologii uzyskałem w 2015 roku. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, stale podnoszę kwalifikacje zawodowe poprzez aktywnie uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach i zebraniach naukowych. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Szpitalu Klinicznym im. Prof. Stanisława Szyszko nr 1 w Zabrzu. Na codzień zajmuję się leczeniem pacjentów z cukrzycą typu 1 , typu 2 , typu 3 , cukrzycą ciążową, a także prowadzę terapię z zastosowaniem osobistych pomp insulinowych.