Podstawowe informacje o poradni

Poradnia zajmuje się diagnostyką i dalszym leczeniem pacjentów z kardiostymultorami, kardiowerterami-defibrylatorymi (z funkcją resynchronizacji).

Dysponujemy konsolami do kontroli urządzeń firmy Medtronic oraz St. Jude.

Lekarze Specjaliści

dr n. med. Rafał Gardas specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2000 roku. Od 2002 roku pogłębiam swoja wiedzę i doświadczenie pracując w Oddziale Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. W tym czasie uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jestem kardiologiem interwencyjnym, wykonującym zabiegi koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych. Jestem ekspertem elektroterapii w  zakresie wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz kontroli pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca, ICD i urządzeniami resynchronizującymi. Mam duże doświadczenia w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym i szczególnie z zaburzeniami rytmu serca.
dr n. med. Mateusz Ostręga
dr n. med. Mateusz Ostręgaspecjalista kardiolog

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Swoją wiedzę i umiejętności lekarskie rozwijam od 2008 roku pracując w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2014 roku ukończyłem specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałem tytuł specjalisty kardiologa. Zajmuję się pacjentami z różnymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, najwięcej czasu poświęcając tym z niewydolnością serca i chorobą wieńcową. Specjalizuję się w zabiegach kardiologii interwencyjnej i elektroterapii, lecząc chorych z zawałem serca na terenie województwa śląskiego w Zabrzu, Chorzowie i Częstochowie oraz wszczepiając i kontrolując różnego rodzaju rozruszniki w tym resynchronizujące. Systematycznie aktualizuję swoją wiedzę lekarską poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwa Kardiologiczne, których jestem członkiem. Prywatnie cenię czas spędzony z Moją Rodziną a w wolnych chwilach oddaje się zainteresowaniom motoryzacji i geografii.

dr n.med Piotr Wieczorek
dr n.med Piotr Wieczorekspecjalista kardiolog
Jestem lekarzem od roku 2005. Doświadczenie kliniczne, specjalizację z kardiologii oraz stopień doktora zdobyłem pracując w III Klinice Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. W tym ośrodku przyjmowałem także pacjentów Poradni Kardiologicznej, prowadziłem zajęcia dla studentów, uczyłem się wszczepiania rozruszników i ICD. Pracowałem w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, w Sosnowieckim Centrum Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej oraz w Oddziale Kardiologii w Gliwicach. Aktualnie pracuję w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Ukończyłem specjalizację w dziedzinie intensywnej terapii.
Porad ambulatoryjnych udzielam w dwóch poradniach specjalistycznych – kardio.CLINIC w Dąbrowie Górniczej oraz kardio.CLINIC & TE-Vita w Radzionkowie.
Posiadam Certyfikat indywidualny PTK Specjalisty kontroli kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (PM, ICD, CRT), certyfikację w echokardiografii przezklatkowej dorosłych EACVI. Jestem Certyfikowanym Lekarzem Lipidologiem PTL.
Na co dzień pracuję z pacjentami wymagającymi intensywnego nadzoru, a także tych z ostrymi zespołami wieńcowymi, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca i naczyń. Współorganizuję pracę poradni. Wykonuję badania echokardiograficzne i USG tętnic szyjnych, programuję urządzenia wszczepialne – rozruszniki, defibrylatory i CRT.
Mam doświadczenie jako współbadacz i główny badacz w badaniach klinicznych. Posiadam umiejętność analizy statystycznej.