Podstawowe informacje o poradni

Poradnia zajmuje się diagnostyką i dalszym leczeniem pacjentów z kardiostymultorami, kardiowerterami-defibrylatorymi (z funkcją resynchronizacji).

Dysponujemy konsolami do kontroli urządzeń firmy Medtronic oraz St. Jude.

Lekarze Specjaliści

dr n. med. Rafał Gardas specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2000 roku. Od 2002 roku pogłębiam swoja wiedzę i doświadczenie pracując w Oddziale Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. W tym czasie uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jestem kardiologiem interwencyjnym, wykonującym zabiegi koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych. Jestem ekspertem elektroterapii w  zakresie wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz kontroli pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca, ICD i urządzeniami resynchronizującymi. Mam duże doświadczenia w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym i szczególnie z zaburzeniami rytmu serca.
dr n. med. Mateusz Ostręga
dr n. med. Mateusz Ostręgaspecjalista kardiolog

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Swoją wiedzę i umiejętności lekarskie rozwijam od 2008 roku pracując w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2014 roku ukończyłem specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałem tytuł specjalisty kardiologa. Zajmuję się pacjentami z różnymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, najwięcej czasu poświęcając tym z niewydolnością serca i chorobą wieńcową. Specjalizuję się w zabiegach kardiologii interwencyjnej i elektroterapii, lecząc chorych z zawałem serca na terenie województwa śląskiego w Zabrzu, Chorzowie i Częstochowie oraz wszczepiając i kontrolując różnego rodzaju rozruszniki w tym resynchronizujące. Systematycznie aktualizuję swoją wiedzę lekarską poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwa Kardiologiczne, których jestem członkiem. Prywatnie cenię czas spędzony z Moją Rodziną a w wolnych chwilach oddaje się zainteresowaniom motoryzacji i geografii.

dr n.med Piotr Wieczorek
dr n.med Piotr Wieczorekspecjalista kardiolog

Jestem lekarzem od 10 lat. Doświadczenie kliniczne, specjalizację z kardiologii oraz stopień doktora zdobyłem pracując w III Klinice Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. W tym ośrodku przyjmowałem także pacjentów Poradni Kardiologicznej, prowadziłem zajęcia dla studentów, uczestniczyłem w zabiegach wszczepiania rozruszników i ICD. Aktualnie pracuję w Sosnowieckim Centrum Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej, współpracuję także z innymi szpitalami i poradniami na terenie woj. śląskiego i opolskiego. Na co dzień pracuję z pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca i naczyń. Opiekuję się pacjentami oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, wykonuję badania echokardiograficzne i USG tętnic szyjnych i udowych, programuję urządzenia wszczepialne – rozruszniki i defibrylatory.