Podstawowe informacje o poradni

Zakres działania poradni :

 • kwalifikacja pacjentów do operacji kardiochirurgicznych,
 • kwalifikacja do leczenia choroby wieńcowej (by-passy),
 • kwalifikacja do leczenia wad zastawkowych serca (naprawy zastawek oraz wymiany na protezy biologiczne/mechaniczne) oraz chorób aorty wstępującej i zstępującej (leczenie otwarte i śródnaczyniowe),
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgii małoinwazyjnej oraz hybrydowej, w tym do okluzji uszka lewego przedsionka,
 • udzielanie porad pacjentom po zabiegach kardiochirurgicznych oraz leczonych metodami kardiologii inwazyjnej,
 • kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne i kontynuowanie ich dalszego leczenia.

 

Jak umówić się na konsultację kardiochirurgiczną ?

 • do poradni można zarejestrować się telefonicznie lub drogą elektroniczną przez stronę internetową,
 • konsultacje planowe odbywają się dwa razy w miesiącu – we wtorek w godzinach 11.00 -14.00
 • chorzy wymagający pilnej konsultacji proszeni są o kontakt telefoniczny z poradnią – termin będzie ustalany indywidualnie.

 

Jakie dokumenty należy przynieść ze sobą do Poradni Kardiochirurgicznej ?

 • wszystkie posiadane przez Państwa karty wypisowe z przebytych hospitalizacji,
 • wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, chirurga naczyniowego,
 • zapis z wykonanej koronarografii, który otrzymali państwo na płycie CD na Oddziale Kardiologii, w którym była ona wykonywana,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków.

Lekarze Specjaliści

dr n.med. Adam Kowalówka
dr n.med. Adam Kowalówkaspecjalista kardiochirurg
W 2009 ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach. Od 2010 roku pracuję w SPSK nr 7 Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu w  Klinice Kardiochirurgii, min. gdzie po ukończeniu programu szkoleniowego uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii oraz stopień doktora nauk medycznych. Jestem aktywnie operującym kardiochirurgiem, który dodatkowo prowadzi zajęcia ze studentami medycyny IV oraz VI roku Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz w Klinice Kardiochirurgii.

Aktywnie realizuję swój rozwój naukowy poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sympozjach. Jestem autorem i współautorem prac oryginalnych oraz abstraktów zjazdowych. Interesuję się komórkami macierzystymi, które były przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej oraz funkcjonalną niedomykalnością zastawki mitralnej w przebiegu wady aortalnej.

Jestem również członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.