Podstawowe informacje o poradni

Zakres działania poradni :

 • kwalifikacja pacjentów do operacji kardiochirurgicznych,
 • kwalifikacja do leczenia choroby wieńcowej (by-passy),
 • kwalifikacja do leczenia wad zastawkowych serca (naprawy zastawek oraz wymiany na protezy biologiczne/mechaniczne) oraz chorób aorty wstępującej i zstępującej (leczenie otwarte i śródnaczyniowe),
 • kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgii małoinwazyjnej oraz hybrydowej, w tym do okluzji uszka lewego przedsionka,
 • udzielanie porad pacjentom po zabiegach kardiochirurgicznych oraz leczonych metodami kardiologii inwazyjnej,
 • kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne i kontynuowanie ich dalszego leczenia.

 

Jak umówić się na konsultację kardiochirurgiczną ?

 • do poradni można zarejestrować się telefonicznie lub drogą elektroniczną przez stronę internetową,
 • konsultacje planowe odbywają się dwa razy w miesiącu – we wtorek w godzinach 11.00 -14.00
 • chorzy wymagający pilnej konsultacji proszeni są o kontakt telefoniczny z poradnią – termin będzie ustalany indywidualnie.

 

Jakie dokumenty należy przynieść ze sobą do Poradni Kardiochirurgicznej ?

 • wszystkie posiadane przez Państwa karty wypisowe z przebytych hospitalizacji,
 • wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. neurologa, pulmonologa, chirurga naczyniowego,
 • zapis z wykonanej koronarografii, który otrzymali państwo na płycie CD na Oddziale Kardiologii, w którym była ona wykonywana,
 • listę aktualnie przyjmowanych leków.

Lekarze Specjaliści

dr n.med. Adam Kowalówka
dr n.med. Adam Kowalówkaspecjalista kardiochirurg

Specjalista kardiochirurg, adiunkt Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ochojcu. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 2018 roku. Uczestnik licznych staży zagranicznych i szkoleń. Jest członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego. Szczególnym zainteresowaniem klinicznym i naukowym dr Kowalówki są małoinwazyjne zabiegi zastawki aortalnej, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej serca, chirurgia wad zastawkowych z uwzględnieniem technik naprawczych zastawki aortalnej i tętniaków aorty wstępującej i zstępującej