Echokardiografia jest to rodzaj badania ultrasonograficznego, w którym używa się fal ultradźwiękowych w celu zobrazowania struktur serca i części aorty. Badanie jest bezbolesne i pozbawione efektów ubocznych.
Badanie echokardiograficzne („Echo serca”, UKG) jest wykonywane w celu:

  • Oceny prawidłowości budowy serca
  • Oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej
  • Oceny zastawek serca
Badanie jest zalecane u pacjentów:

  • z nadciśnieniem tętniczym
  • po zawale serca
  • z niewydolnością serca
  • z podejrzeniem wad zastawkowych (słyszalne szmery nad sercem przy osłuchiwaniu przez lekarza)
  • z rozpoznanymi wadami serca – celem określenia stopnia ciężkości wady serca i progresji choroby
  • z dusznością dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej celem wykluczenia strukturalnej choroby serca
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Jeżeli badanie było w przeszłości wykonywane należy przynieść dokumentacje z tego badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wad zastawkowych (np. stenoza zastawki aortalnej/niedomykalność zastawki mitralnej), stanu po operacjach zastawek serca (rodzaje protez zastawkowych), monitorowaniu funkcji skurczowej lewej komory.
Lekarz tłumaczy i wręcza wynik badania echokardiograficznego.