Holter EKG jest to badanie umożliwiające rejestrację i analizę 24-72 godzinnego zapisu pracy serca.
W trakcie wizyty zostają przypięte na klatce piersiowej specjalne jednorazowe elektrody. Rejestrator jest zamocowany w specjalnej kaburze, którą pacjent nosi przy sobie w trakcie badania. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest na nośniku danych.
Trwający dobę lub więcej zapis EKG jest wykonywany najczęściej w celu diagnostyki zaburzeń rytmu serca.
Holter EKG jest wykonywany u pacjentów:

  • z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca (odczuwających kołatania i niemiarowe bicie serca)
  • ze stwierdzonymi zaburzeniami rytmu serca celem oceny ich natężenia w ciągu doby
  • po omdleniach
  • z migotaniem przedsionków celem oceny średniej częstości akcji serca w trakcie doby
  • leczonych z powodu zaburzeń rytmu serca celem oceny skuteczności leczenia
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. W trakcie badania należy podejmować zwykłą aktywność fizyczną zgodnie z przyjętym trybem życia.
Po zakończeniu badania aparat należy zwrócić do pracowni w terminie wskazanym przez lekarza. Analizy dokonuje kardiolog. Wynik umożliwia często wykrycie przyczyn zgłaszanych dolegliwości i ustalenia odpowiedniego leczenia.