Podstawowe informacje o poradni

Ortopedia jest to szeroka dziedzina medycyny, która zajmuje się chorobami narządu ruchu. Obejmuje ona leczenie m.in. wszelkich urazów, wad postawy, zmian zwyrodnieniowych,  stanów zapalnych a także uszkodzeń nerwów obwodowych czy chorób nowotworowych, występujących w obrębie narządu ruchu.

Nasi lekarze ortopedzi, to doświadczeni specjaliści, którzy pracują na co dzień w wiodącym ośrodku ortopedii w Piekarach Śląskich oraz w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

lek. Monika Dubiel-Ciszewska zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zespołu cieśni kanału nadgarstka, palca trzaskającego , choroby Dupuytrena,

dr Michał Białek specjalizuje się w leczeniu zabiegowym schorzeń i urazów kręgosłupa,

dr  Karol Ochocki specjalizuje się w leczeniu zabiegowym schorzeń i urazów stawu biodrowego, miednicy i  kończyny dolnej.

Lekarze Specjaliści

lek.Monika Dubiel-Ciszewska
lek.Monika Dubiel-Ciszewskaspecjalista ortopedii i traumatologii

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2012 roku pracuję w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na stanowisku asystenta w Oddziale Chirurgii Urazowo-ortopedycznej. W 2019 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie Ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Regularnie pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe  biorąc udział w kursach i szkoleniach . 

Na codzień zajmuję się 

 • diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem – zespołu cieśni kanału nadgarstka, palca trzaskającego , choroby Dupuytrena
 • Diagnostyką i leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych 
 • Diagnostyką i leczeniem zespołu bolesnego barku, zespołów bólowych kręgosłupa 
 • Diagnostyką i leczeniem entezopatii kończyny górnej i dolnej 
 • Leczeniem złamań oraz zmian pourazowych kończyny górnej oraz dolnej 

lek.Karol Ochocki
lek.Karol Ochockispecjalista ortopedii i traumatologii
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  który ukończyłem w 2009 r. Od początku swojej kariery zawodowej związany jestem ze  Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, gdzie zdobyłem specjalizację z ortopedi i traumatologii narządu ruchu. Na co dzień, w ramach  I Odziału Urazowo-Ortopedycznego w Piekarach Ślaskich, prowadzę pacjentów ze schorzeniami i urazami miednicy, stawu biodrowego oraz kończyny dolnej.

Moje zainteresowania 
ortopedyczne skupiają się głównie wokół:

 •  leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego;
 •  zabiegów endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego;
 •  leczenia urazowych złamań kości udowej, kości podudzia i złamania kostek;
 •  leczenia złamań w obrębie stopy;
 •  leczenia deformacji aparatu kostno-stawowego stopy, w tym palce szponiaste, palce młoteczkowate, paluch koślawy i paluch sztywny;
 •  leczenia uszkodzeń ścięgna Achillesa;
 •  amputacji, osteotomii korekcyjnych i usztywnień.

Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę lekarską poprzez uczestnictwo w    specjalistycznych kursach, konferencjach oraz sympozjach naukowych.

lek. Michał Białek
lek. Michał Białekspecjalista ortopedii i traumatologii
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2003 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując od 2005 roku jako asystent w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Od 2009 roku pracuję w tamtejszym Oddziale Schorzeń i Urazów Kręgosłupa, gdzie w 2011 roku zdobyłem tytuł specjalisty ortopedii i traumatologii narządu ruchu.Doświadczenie zawodowe:

 • doświadczenie w zakresie: urazy całego kręgosłupa z zastosowaniem różnych metod instrumentacji nowoczesnymi implantami tytanowymi dostosowanymi do potrzeb i odcinka kręgosłupa,  następstwa urazów kręgosłupa (niestabilności i  stenozy pourazowe), zespoły uciskowe rdzenia i korzeni,  dyskopatie odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, z użyciem metod operacyjnych mikrochirurgicznych, endoskopowych i elektrochirurgii, jak również z wykorzystaniem protez ruchomych,  schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa,  stenozy zwyrodnieniowe,  kręgozmyki,  zapalenia kręgosłupa nieswoiste (bakteryjne) i swoiste (gruźlica),  nowotwory pierwotne i przerzuty do kręgosłupa i kości krzyżowej z użyciem metod stabilizacji tylnej i przedniej, z resekcją ognisk nowotworowych i wszczepianiem protez kręgów,  leczenie powikłań u chorych z pourazową paraplegią,  operacje deformacji kręgosłupa,  operacje w złamaniach osteoporotycznych z użyciem cementu,  zespoły bólowe pourazowe i chorobowe kości ogonowej (coccygodynia), blokady nadopoonowe.
 • od 2010 roku członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
 • Liczne kursy doskonalące w kraju i zagranicą.