Podstawowe informacje o poradni

Kryteria kierowania chorych do poradni zaburzeń lipidowych:

  • nasilone zaburzenia w zakresie gospodarki lipidowej:
    -poziom cholesterolu całkowitego >7.5 mmol/l (290 mg/dl),
    -poziom trójglicerydów > 7.5 mmol/l (664 mg/dl),
  • pomimo leczenia maskymalną dawką statyny nie udaje się osiągnąć docelowej wartości poziomu LDL, lub w innych sytuacjach, gdy lekarz prowadzący ma wątpliwości co do skuteczności prowadzonej terapii hypolipemizującej,
  • wystąpienie przedwczesnej choroby wieńcowej,
  • obecne żółtaki ścięgien lub rąbek starczy rogówki przed 50 rokiem życia,
  • wywiad rodzinny w w kierunku przedwczesnej choroby wieńcowej lub istotnych zaburzeń gospodarki lipidowej, bardzo niskie poziomu cholesterolu całkowitego i poszczególnych frakcji, bez identyfikowalnych przyczyn.

Lekarze z poradni zaburzeń lipidowych współpracują ze specjalistami z innych poradni m.in.: kardiolog, genetyk, internista , diabetolog , endokrynolog.