Test wysiłkowy to badanie polegające na rejestracji pracy serca i analizy zmian w zapisie EKG podczas wysiłku fizycznego.
Test wysiłkowy jest wykonywany w celu diagnostyki choroby wieńcowej oraz w celu określenia tolerancji wysiłku.
Badanie wykonuje się głównie u pacjentów:

  • z podejrzeniem choroby wieńcowej
  • po zawale serca celem oceny ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych i tolerancji wysiłku
  • z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca wywoływanych wysiłkiem
Przed rozpoczęciem badania pielęgniarka przyklei delikatnie dziesięć niewielkich elektrod na klatce piersiowej. Elektrody są podłączone do aparatury monitorującej czynność serca i rejestrującej zapis EKG podczas wysiłku. Przed rozpoczęciem wysiłku zostanie zmierzone ciśnienie tętnicze i wykonany pierwszy zapis EKG. Następnie stopniowo będzie zwiększany poziom wysiłku. Pielęgniarka i lekarz, w trakcie badania, będą zadawać pytania dotyczące samopoczucia czy wystąpienia dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. Natężenie wysiłku jest stopniowo zwiększane aż do osiągnięcia dostosowanego do wieku limitu tętna.
Zalecane jest pozostanie na czczo na 4 godziny przed badaniem. W dniu badania nie należy przyjmować pochodnych nitrogliceryny oraz leków zwalniających akcję serca, w szczególności beta-blokerów.