Podstawowe informacje o poradni

Zespół lekarzy w poradni zajmuje się kompleksowym leczeniem, diagnostyką oraz prewencją schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Szczególną opieką otaczamy pacjentów z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, wadami nabytymi i wrodzonymi serca, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem płucnym oraz pacjentów obciążonych schorzeniami serca o podłożu genetycznym.

Dla osób aktywnych, amatorsko uprawiających sport, mamy specjalną ofertę, oceniającą ryzyko sercowo-naczyniowe. Dzięki ścisłej współpracy z lekarzami innych specjalności (chirurg naczyniowy, diabetolog, nefrolog,  endokrynolog) nasza opieka jest kompleksowa.

Dysponujemy nowoczesnymi aparatami, służącymi do wykonywania echokardiografii (Samsung,Philips) oraz kadrą wykwalifikowanych kardiologów, wykonujących to badanie. Posiadamy również bieżnię ruchomą firmy General Electric wraz z systemem do prób wysiłkowych.

Zajmujemy się kwalifikacją do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej, takich jak: koronarografia, okluzja uszka lewego przedsionka czy implantacja urządzeń wszczepialnych (kardiostymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów).

Lekarze w naszej poradni dysponują szeroką wiedzą i doświadczeniem klinicznym, zdobytym w wiodących ośrodkach kardiologicznych na Śląsku.

Zakres działania:

  • prewencja chorób sercowo-naczyniowych,
  • opieka nad Pacjentami z rozpoznaną chorobą serca,
  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
  • diagnostyka dolegliwości bólowych w klatce piersiowej,
  • wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiologii inwazyjnej,
  • kwalifikacja kardiologiczna do zabiegów chirurgicznych,
  • opieka nad pacjentami z implantowanym rozrusznikiem serca, kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) oraz CRT-D.

Lekarze Specjaliści

Lek. Eliza Adamczyk-Filipekspecjalista kardiolog
Dr n. med. Agata Czekaj
Dr n. med. Agata Czekajspecjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 2008. Od roku 2010 pracowałam w III  Klinice Kardiologii w Katowicach – Ochojcu opiekując się głównie pacjentami oddziału intensywnej terapii kardiologicznej. W 2015 roku uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a następnie tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii (2018). Jestem pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego zajmuję się prowadzeniem prac badawczych oraz studentką Studium Doktoranckiego na Wydziale Lekarskim w Katowicach. Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, wad zastawkowych oraz innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Wykonuję również badania echokardiograficzne. Jestem członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W 2023 uzyskałam certyfikat Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz ukończyłam II stopień certyfikacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Dr n. med. Rafał Gardas specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2000 roku. Od 2002 roku pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenie, pracując na Oddziale Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. W tym czasie uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jestem kardiologiem interwencyjnym, wykonującym zabiegi koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych. Jestem ekspertem elektroterapii w  zakresie wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz kontroli pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca, ICD i urządzeniami resynchronizującymi. Mam duże doświadczenia w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym zaburzeniami rytmu serca.

lek. Karol Głowacki
lek. Karol Głowackispecjalista kardiolog

Jestem lekarzem od 2016 roku. Ukończyłem studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a po stażu podyplomowym rozpocząłem specjalizację z kardiologii w I Klinice Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, którą ukończyłem w 2024 roku. W trakcie swojej pracy w I Klinice Kardiologii GCM zdobyłem doświadczenie w pracy z chorymi z chorobą wieńcową, po zawale serca, z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, nadciśnieniem płucnym i innymi schorzeniami układu krążenia, a także prowadziłem zajęcia dla studentów medycyny. Posiadam doświadczenie w pracy w poradni kardiologicznej i poradni kompleksowej opieki po zawale serca (KOS-ZAWAŁ) oraz w leczeniu pacjentów wymagających intensywnego nadzoru i pacjentów na SOR. Od 2020 roku szkolę się z kardiologii interwencyjnej (koronarografia, angioplastyka). Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, biorę udział w badaniach klinicznych oraz w pracy naukowej, swoje prace publikowałem w recenzowanych czasopismach oraz prezentowałem na konferencjach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W mojej pracy stawiam na profesjonalizm i dobro pacjentów. Prywatnie interesuje się motoryzacją i kolarstwem.

Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik
Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnikspecjalista kardiolog, specjalista genetyk kliniczny, lipidolog

Jestem lekarzem od 17 lat. W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2005 – 2006 studiowałem także na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Po studiach rozpocząłem pracę w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS), gdzie zdobyłem specjalizację z Kardiologii i uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. W 2018 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – specjalność kardiologia. Posiadam Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na wykonywanie badań UKG (echo serca). Prowadzę chorych z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi schorzeniami układu krążenia. Jest autorem lub współautorem blisko 100 publikacji, w tym m.in.: jednej książki, trzech rozdziałów w książkach, 53 artykułów w czasopismach krajowych (27) i zagranicznych (26), 39 streszczeń zjazdowych. Od 2018 roku pełnię funkcję adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dr n. med. Mateusz Ostręga
Dr n. med. Mateusz Ostręgaspecjalista kardiolog

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam od 2008 roku, pracując w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2014 roku ukończyłem specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałem tytuł specjalisty kardiologa. Zajmuję się pacjentami z różnymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, najwięcej czasu poświęcając tym z niewydolnością serca i chorobą wieńcową. Specjalizuję się w zabiegach kardiologii interwencyjnej i elektroterapii. Leczę chorych z zawałem serca na terenie województwa śląskiego oraz wszczepiam i kontroluję różnego rodzaju rozruszniki w tym resynchronizujące. Systematycznie aktualizuję swoją wiedzę lekarską poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwa Kardiologiczne, których jestem członkiem. Prywatnie cenię czas spędzony z rodziną, a w wolnych chwilach oddaje się moim zainteresowaniom – motoryzacji i geografii.

Lek. Marcin Sitko
Lek. Marcin Sitkospecjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Jestem lekarzem od 1999 roku. Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Lekarski w Katowicach. W 2006 roku uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, pracując w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Od 2010 roku pracowałem jako starszy asystent w III  Klinice Kardiologii w Katowicach Ochojcu, gdzie uzyskałem tytuł specjalisty kardiologii. W międzyczasie odbywałem półtoraroczny staż w Wielkiej Brytanii w: Bath, Inverness, Winchester, Salisbury. Uzyskałem także certyfikat z kardiologii inwazyjnej (uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów: koronarografii, angioplastyki oraz badań czynnościowych układu krążenia). Obecnie zajmuje stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Polskim św. Elżbiety w Katowicach. Współpracuję także z ośrodkami kardiologii PAKS w Chrzanowie oraz nefrologii Nefrolux w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczyłem w wielu specjalistycznych kursach i konferencjach kardiologicznych, ultrasonograficznych oraz elektroterapii. Jestem członkiem: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN) oraz jej europejskiego odpowiednika.

Dr n. med. Joanna Wieczorek
Dr n. med. Joanna WieczorekSpecjalista kardiolog

Jestem lekarzem od 2011 roku. Ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po studiach rozpoczęłam pracę w I Katedrze i Klinice Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, gdzie zdobyłam specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałam tytuł specjalisty kardiologa. Ukończyłam również studia doktoranckie z zakresu kardiologii w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kontynuuję pracę w klinice kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu oraz jako pracownik dydaktyczno-naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień, w ramach oddziału szpitalnego oraz przyklinicznej poradni kardiologicznej opiekuję się pacjentami z chorobą wieńcową, po zawałach serca, z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi schorzeniami układu krążenia. Ponadto posiadam doświadczenie w leczeniu pacjentów SOR i z arytmią serca (leczenie arytmii i kwalifikacja do zabiegów kardiowersji elektrycznej lub ablacji). Ponadto nadal prowadzę zajęcia z studentami wydziału lekarskiego i kontynuuję badania naukowe publikując wyniki w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Regularnie poszerzam wiedzę uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i sympozjach kardiologicznych. Jestem członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i od kilku lat należę do Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zrzeszającego młodych naukowców.

Dr n. med. Piotr Wieczorek
Dr n. med. Piotr Wieczorekspecjalista kardiolog, lipidolog, specjalista intensywnej terapii
Jestem lekarzem od roku 2005. Doświadczenie kliniczne, specjalizację z kardiologii oraz stopień doktora zdobyłem pracując w III Klinice Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. W tym ośrodku przyjmowałem także pacjentów Poradni Kardiologicznej, prowadziłem zajęcia dla studentów, uczyłem się wszczepiania rozruszników i ICD. Pracowałem w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, w Sosnowieckim Centrum Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej oraz w Oddziale Kardiologii w Gliwicach. Aktualnie pracuję w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Ukończyłem specjalizację w dziedzinie intensywnej terapii.
Porad ambulatoryjnych udzielam w dwóch poradniach specjalistycznych – kardio.CLINIC w Dąbrowie Górniczej oraz kardio.CLINIC & TE-Vita w Radzionkowie.
Posiadam Certyfikat indywidualny PTK Specjalisty kontroli kardiologicznych urządzeń wszczepialnych (PM, ICD, CRT), certyfikację w echokardiografii przezklatkowej dorosłych EACVI. Jestem Certyfikowanym Lekarzem Lipidologiem PTL.
Na co dzień pracuję z pacjentami wymagającymi intensywnego nadzoru, a także tych z ostrymi zespołami wieńcowymi, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu serca i innymi chorobami serca i naczyń. Współorganizuję pracę poradni. Wykonuję badania echokardiograficzne i USG tętnic szyjnych, programuję urządzenia wszczepialne – rozruszniki, defibrylatory i CRT.
Mam doświadczenie jako współbadacz i główny badacz w badaniach klinicznych. Posiadam umiejętność analizy statystycznej.
Lek. Przemysław Żurek
Lek. Przemysław Żurekspecjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

W 2005 roku zostałem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i uzyskałem tytuł lekarza medycyny. Od 2006 roku pracuję w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, gdzie w 2014 roku zdobyłem specjalizację z zakresu kardiologii a następnie chorób wewnętrznych. Jestem kardiologiem inwazyjnym, samodzielnym operatorem z wieloletnim doświadczeniem w zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych (koronarografia oraz angioplastyka wieńcowa). Wykonuję również badania UKG serca (echo serca). Pełnię dyżury zawałowe na terenie województwa śląskiego (Katowice-Ochojec) oraz województwa małopolskiego (Chrzanów). Regularnie aktualizuję swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach oraz konferencjach naukowych, organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, których jestem członkiem.