Podstawowe informacje o poradni

Zespół lekarzy w poradni zajmuje się kompleksowym leczeniem, diagnostyką oraz prewencją schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Szczególną opieką otaczamy pacjentów z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, wadami nabytymi i wrodzonymi serca, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem płucnym oraz pacjentów obciążonych schorzeniami serca o podłożu genetycznym.

Dla osób aktywnych, amatorsko uprawiających sport, mamy specjalną ofertę, oceniającą ryzyko sercowo-naczyniowe. Dzięki ścisłej współpracy z lekarzami innych specjalności (chirurg naczyniowy, diabetolog, nefrolog,  endokrynolog) nasza opieka jest kompleksowa.

Dysponujemy nowoczesnymi aparatami, służącymi do wykonywania echokardiografii (Samsung,Philips) oraz kadrą wykwalifikowanych kardiologów, wykonujących to badanie. Posiadamy również bieżnię ruchomą firmy General Electric wraz z systemem do prób wysiłkowych.

Zajmujemy się kwalifikacją do zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej, takich jak: koronarografia, okluzja uszka lewego przedsionka czy implantacja urządzeń wszczepialnych (kardiostymulatorów, kardiowerterów defibrylatorów).

Lekarze w naszej poradni dysponują szeroką wiedzą i doświadczeniem klinicznym, zdobytym w wiodących ośrodkach kardiologicznych na Śląsku.

Zakres działania:

  • prewencja chorób sercowo-naczyniowych,
  • opieka nad Pacjentami z rozpoznaną chorobą serca,
  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca,
  • diagnostyka dolegliwości bólowych w klatce piersiowej,
  • wstępna kwalifikacja do zabiegów kardiologii inwazyjnej,
  • kwalifikacja kardiologiczna do zabiegów chirurgicznych,
  • opieka nad pacjentami z implantowanym rozrusznikiem serca, kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) oraz CRT-D.

Lekarze Specjaliści

Dr n. med. Agata Czekaj
Dr n. med. Agata Czekajspecjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 2008. Od roku 2010 pracowałam w III  Klinice Kardiologii w Katowicach – Ochojcu opiekując się głównie pacjentami oddziału intensywnej terapii kardiologicznej. W 2015 roku uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a następnie tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii (2018). Jestem pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach którego zajmuję się prowadzeniem prac badawczych oraz studentką Studium Doktoranckiego na Wydziale Lekarskim w Katowicach. Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, wad zastawkowych oraz innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Wykonuję również badania echokardiograficzne. Jestem członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Lek. Eliza Adamczyk-Filipekspecjalista kardiolog
Lek. Magdalena Cybulska
Lek. Magdalena Cybulskaspecjalista kardiolog
Ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w 2011 roku. Od 2012 roku jestem pracownikiem Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu. Od 2016 roku jestem nauczycielem akademickim zatrudnionym w Klinice Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM. W 2021 roku zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Moje szczególne zainteresowania w kardiologii to elektrofizjologia i elektroterapia, a także techniki obrazowe. Jestem autorem kilkunastu publikacji o tematyce kardiologicznej.
W swojej pracy stawiam na rzetelność, profesjonalizm i dobre porozumienie z pacjentem.
Dr n. med. Rafał Gardas specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2000 roku. Od 2002 roku pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenie, pracując na Oddziale Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. W tym czasie uzyskałem tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jestem kardiologiem interwencyjnym, wykonującym zabiegi koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych. Jestem ekspertem elektroterapii w  zakresie wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów oraz kontroli pacjentów z wszczepionymi rozrusznikami serca, ICD i urządzeniami resynchronizującymi. Mam duże doświadczenia w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym zaburzeniami rytmu serca.

Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik
Dr hab. n. med. Tadeusz Osadnikspecjalista kardiolog, specjalista genetyk kliniczny

Jestem lekarzem od 17 lat. W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2005 – 2006 studiowałem także na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Po studiach rozpocząłem pracę w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS), gdzie zdobyłem specjalizację z Kardiologii i uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. W 2018 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – specjalność kardiologia. Posiadam Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na wykonywanie badań UKG (echo serca). Na co dzień, w ramach oddziału szpitalnego, prowadzę chorych z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi schorzeniami układu krążenia. Jest autorem lub współautorem blisko 100 publikacji, w tym m.in.: jednej książki, trzech rozdziałów w książkach, 53 artykułów w czasopismach krajowych (27) i zagranicznych (26), 39 streszczeń zjazdowych.. Od 2018 roku pełnię funkcję adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dr n. med. Mateusz Ostręga
Dr n. med. Mateusz Ostręgaspecjalista kardiolog

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam od 2008 roku, pracując w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W 2014 roku ukończyłem specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałem tytuł specjalisty kardiologa. Zajmuję się pacjentami z różnymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi, najwięcej czasu poświęcając tym z niewydolnością serca i chorobą wieńcową. Specjalizuję się w zabiegach kardiologii interwencyjnej i elektroterapii. Leczę chorych z zawałem serca na terenie województwa śląskiego oraz wszczepiam i kontroluję różnego rodzaju rozruszniki w tym resynchronizujące. Systematycznie aktualizuję swoją wiedzę lekarską poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz konferencjach naukowych organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwa Kardiologiczne, których jestem członkiem. Prywatnie cenię czas spędzony z rodziną, a w wolnych chwilach oddaje się moim zainteresowaniom – motoryzacji i geografii.

Lek. Marcin Sitko
Lek. Marcin Sitkospecjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Jestem lekarzem od 1999 roku. Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Lekarski w Katowicach. W 2006 roku uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, pracując w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Od 2010 roku pracowałem jako starszy asystent w III  Klinice Kardiologii w Katowicach Ochojcu, gdzie uzyskałem tytuł specjalisty kardiologii. W międzyczasie odbywałem półtoraroczny staż w Wielkiej Brytanii w: Bath, Inverness, Winchester, Salisbury. Uzyskałem także certyfikat z kardiologii inwazyjnej (uprawniający do samodzielnego wykonywania zabiegów: koronarografii, angioplastyki oraz badań czynnościowych układu krążenia). Obecnie zajmuje stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Polskim św. Elżbiety w Katowicach. Współpracuję także z ośrodkami kardiologii PAKS w Chrzanowie oraz nefrologii Nefrolux w Dąbrowie Górniczej. Uczestniczyłem w wielu specjalistycznych kursach i konferencjach kardiologicznych, ultrasonograficznych oraz elektroterapii. Jestem członkiem: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN) oraz jej europejskiego odpowiednika.

Dr n. med. Joanna Wieczorek
Dr n. med. Joanna WieczorekSpecjalista kardiolog

Jestem lekarzem od 2011 roku. Ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po studiach rozpoczęłam pracę w I Katedrze i Klinice Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, gdzie zdobyłam specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałam tytuł specjalisty kardiologa. Ukończyłam również studia doktoranckie z zakresu kardiologii w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kontynuuję pracę w klinice kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu oraz jako pracownik dydaktyczno-naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień, w ramach oddziału szpitalnego oraz przyklinicznej poradni kardiologicznej opiekuję się pacjentami z chorobą wieńcową, po zawałach serca, z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi schorzeniami układu krążenia. Ponadto posiadam doświadczenie w leczeniu pacjentów SOR i z arytmią serca (leczenie arytmii i kwalifikacja do zabiegów kardiowersji elektrycznej lub ablacji). Ponadto nadal prowadzę zajęcia z studentami wydziału lekarskiego i kontynuuję badania naukowe publikując wyniki w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Regularnie poszerzam wiedzę uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i sympozjach kardiologicznych. Jestem członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i od kilku lat należę do Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zrzeszającego młodych naukowców.

Dr n. med. Piotr Wieczorek
Dr n. med. Piotr Wieczorekspecjalista kardiolog

Jestem lekarzem od roku 2005. Doświadczenie kliniczne, specjalizację z kardiologii oraz stopień doktora zdobyłem pracując w III Klinice Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. W tym ośrodku przyjmowałem także pacjentów Poradni Kardiologicznej, prowadziłem zajęcia dla studentów, uczyłem się wszczepiania rozruszników i ICD. Pracowałem w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca oraz w Sosnowieckim Centrum Kardiologii Polskiej Grupy Medycznej.  Na co dzień pracuję z pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu serca oraz innymi chorobami serca, i naczyń. Wykonuję badania echokardiograficzne i USG tętnic szyjnych i udowych, programuję urządzenia wszczepialne – rozruszniki, defibrylatory i CRT. Aktualnie pracuję w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, współpracuję także z innymi szpitalami i poradniami na terenie woj. śląskiego i opolskiego.

Lek. Przemysław Żurek
Lek. Przemysław Żurekspecjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

W 2005 roku zostałem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej i uzyskałem tytuł lekarza medycyny. Od 2006 roku pracuję w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, gdzie w 2014 roku zdobyłem specjalizację z zakresu kardiologii i otrzymałem tytuł specjalisty kardiologa. Jestem kardiologiem inwazyjnym, samodzielnym operatorem z wieloletnim doświadczeniem w zabiegach diagnostycznych (koronarografia, ultrasonografia wewnątrzwieńcowa , hemodynamiczne pomiary wieńcowe ) oraz  angioplastyki wieńcowej (pień lewej tętnicy wieńcowej, zabiegi udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych, rotablacja wieńcowa). Wykonuję również badania UKG serca (echo serca). Zajmuję się chorymi z zawałem serca oraz stanem przedzawałowym (ostre zespoły wieńcowe) na terenie województwa śląskiego (Katowice – Ochojec). W obszarze moich zainteresowań, z racji uprawiania sportu (kolarstwo, biegi), znajduje się również kardiologia sportowa.   Regularnie aktualizuję swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalistycznych kursach oraz konferencjach naukowych, organizowanych przez Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, których jestem członkiem.