CENNIK OD 01.01.2022 r.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
Wizyta u lekarza specjalisty wraz z badaniem UKG 300 PLN
Wizyta u lekarza specjalisty wraz z kontrolą urządzenia wszczepialnego 250 PLN
Kontrola kardiostymulatora 100 PLN
Kontrola  kardiowertera-defibrylatora (ICD) lub  CRT-D 120 PLN
UKG (echo serca) 150 PLN
Elektrokardiograficzny test wysiłkowy na bieżni 200 PLN
Holter EKG (24h monitorowanie i analiza zapisu EKG) 150 PLN
Holter EKG (48h monitorowanie i analiza zapisu EKG) 170 PLN
Holter EKG 7-dniowy 350 PLN
Holter ciśnieniowy (całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego) 120 PLN
Badanie EKG z opisem 50 PLN
Badanie EKG jest wykonywane nieodpłatnie podczas każdej wizyty u kardiologa
PORADNIA KONTROLI KARDIOSTYMULATORÓW, ICD, CRT-D
Wizyta u lekarza specjalisty 250 PLN
Kontrola kardiostymulatora 100 PLN
Kontrola  kardiowertera-defibrylatora (ICD) lub  CRT-D 120 PLN
PORADNIA KARDIOCHIRURGII DZIECIĘCEJ
Wizyta u lekarza specjalisty 250 PLN
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA
Wizyta u lekarza specjalisty 200 PLN
PORADNIA HEMATOLOGII I ZABURZEŃ KRZEPNIĘCIA KRWI
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Wizyta w poradni + badanie USG jednego obszaru naczyniowego tętnic lub żył 300 PLN
Porada Specjalistyczna Naczyniowa – kwalifikacja do zabiegów, leczenie niezabiegowe, kontynuacja leczenia , kontrole lekarskie 180 PLN
Badanie USG Doppler tętnic szyjnych , aorty brzusznej 150 PLN
Badanie USG Doppler tętnic lub żył kończy dolnych 160 PLN
PORADNIA ZABURZEŃ LIPIDOWYCH
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
PORADNIA REUMATOLOGICZNA
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
Wizyta w poradni + badanie USG tarczycy 250 PLN
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
USG tarczycy 120 PLN
PORADNIA UROLOGICZNA
Wizyta  w poradni + badanie USG 250 PLN
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
USG układu moczowego 120 PLN
USG jąder 120 PLN
PORADNIA NEFROLOGICZNA
Wizyta w poradni + badanie USG nerek 250 PLN
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
USG tętnic nerkowych i nerek z Dopplerem 150 PLN
USG jamy brzusznej 150 PLN
PORADNIA DIABETOLOGICZNA
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
PORADNIA INTERNISTYCZNA
Konsultacja internistyczna 150 PLN
PORADNIA SCHORZEŃ KRĘGOSŁUPA
Konsultacja ortopedyczna 180 PLN
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN
Iniekcja dostawowa w zależności od podanego leku 900/600/250 PLN
PORADNIA NEUROLOGICZNA
Wizyta u lekarza specjalisty 180 PLN