Podstawowe informacje o poradni

Zakres działania:

  • profilaktyka chorób nowotworowych,
  • profilaktka chorób cywilizacyjnych (np.: profilaktyka choroby wieńcowej, udaru mózgu, cukrzycy),
  • kwalifikacja do szczepień ochronnych,
  • kwalifacja do konsultacji specjalistycznych,
  • koordynacja leczenia wielospecjalistycznego.