lek.Karol Ochocki – specjalista ortopedii i traumatologii

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  który ukończyłem w 2009 r. Od początku swojej kariery zawodowej związany jestem ze  Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, gdzie zdobyłem specjalizację zortopedi i traumatologii narządu ruchu. Na co dzień, w ramach  I Odziału Urazowo-Ortopedycznego w Piekarach Ślaskich, prowadzę pacjentów ze schorzeniami i urazami miednicy, stawu biodrowego oraz kończyny dolnej.

Moje zainteresowania 
ortopedyczne skupiają się głównie wokół:

– leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego;

– zabiegów endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego;

– leczenia urazowych złamań kości udowej, kości podudzia i złamania kostek;

– leczenia złamań w obrębie stopy;

– leczenia deformacji aparatu kostno-stawowego stopy, w tym palce szponiaste, palce

młoteczkowate, paluch koślawy i paluch sztywny;

– leczenia uszkodzeń ścięgna Achillesa;

– amputacji, osteotomii korekcyjnych i usztywnień.

Systematycznie pogłębiam swoją wiedzę lekarską poprzez uczestnictwo w    specjalistycznych kursach, konferencjach oraz sympozjach naukowych.